LENGVOSIOS ATLETIKOS ASOCIACIJA

Apie mus


Lengvosios atletikos asociacija (LAA) įkurta 2013 m. rugpjūčio 20 d. steigiamajame susirinkime. Asociacijos steigėjai – Algirdas Maldūnas, Viktoras Majauskas bei lengvosios atletikos metikų klubas „Heraklidas“,sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“, ir sporto klubas „Viesulas 09“ .
Pirmuoju LAA prezidentu buvo išrinktas Viktoras Majauskas, viceprezidentu Algirdas Maldūnas. 2013 m. rugsėjo 23 d. LAA prezidentu išrinktas Algirdas Šešelgis. Lengvosios atletikos asociacija yra savarankiška, ne pelno siekianti,visuomeninė sporto organizacija, vienijanti įregistruotus sporto klubus ir fizinius asmenis, kultivuojančius bei propoguojančius lengvąją atletiką Lietuvoje.
Savo veikloje LAA vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei įstatymais ir LAA įstatais.
Aukščiausias LAA valdžios organas yra delegatų visuotinis susirinkimas, o valdymo organai – valdyba ir prezidentas.
LAA tikslai ir uždaviniai:
- Visapusiškai plėtoti ir propaguoti lengvąją atletiką Lietuvoje.
- Rūpintis LAA nariais ir koordinuoti jų veiklą.
- Atstovauti ir ginti LAA ir jos narių interesus Valstybinėse institucijose ir kitose įmonėse, įstaigose.
- Padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę – puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias.
- Leisti, rinkti ir archyvuoti Lietuvos lengvosios atletikos istoriją.
- Gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.